Методи й моделі в комерційній діяльності

комерційна діяльністьКомерційна діяльність у тім або іншому виді зводиться до рішення таких завдань: як розпорядитися наявними ресурсами для досягнення найбільшої вигоди або яке варто почати дію для одержання можливо кращого фінансового результату.

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ з погляду економіки

Комерційні обчислення використовуються з появою товарно- грошових відносин. В окрему галузь знань вони виділилися в XIX в. за назвою «Комерційна арифметика», застосування якої не тільки супроводжує, але й здебільшого обумовлює кожний торговельний акт, кожну фінансову операцію. До початку XX в. «Комерційна арифметика» включала процентні, вексельні обчислення, фінансові операції по внесках і позичкам, операції із цінними паперами
До перших кроків використання математичних методів в комерційної діяльності ставиться робота італійського математика Луки Пачоли, що ще в 1494 р. запропонував метод подвійного запису реєстрації даних взаємних розрахунків між торговцями товарами, що є відмінною рисою бухгалтерського обліку. Потім з'явилася робота засновника класичної школи політекономії Вільяма Петти (1623-1687) «Політична арифметика», у якій він висловлював думки на мові чисел, ваг, мер
Кількісний аспект аналізу економічних явищ і процесів завжди займав велике місце в роботах класиків вітчизняної й закордонної економіки. Французький учений Ф. Кенэ створив «Економічну таблицю», що виявляє собою спробу представити у формі журливої моделі процес відтворення суспільного продукту як єдиного цілого
К. Маркс конструював математичні моделі у відомої роботі «Капітал», які описані в книзі «Математичні методи аналізу в торгівлі. Нариси теорії й практики» (за редакцією М. И. Баранова й И. С. Бровикова, 1967 г). П. Лафарг в спогадах про Маркса писав, що він уважав, що наука тільки тоді досягає досконалості, коли їй вдається скористатися математикою
Потім у процесі розвитку ринкових відносин, наприклад, «Комерційна арифметика» перетворилася в «Комерційну математикові», а потім в «Фінансову математику» як одну із тридцятилітніх «Комерційної справи» і «Фінансового менеджменту».
home

[next page...]

Економіка

Економіка

По темі!

Афоризми
Не можна перебороти пропасти у два стрибки.

Питання

Питання

Контакти

Зв'язок з нами По виниклих питаннях пишіть на пошту: admin соб. challenge.in.ua

Пошук по сайті